Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

INLEGIS Kancelarie Prawne
26 sierpnia, 2020

Bezpieczeństwo na drodze powinno być priorytetem każdego kierowcy. Aby skutecznie dbać o prawidłowy ruch pojazdów na polskich autostradach i drogach lokalnych powołano do życia Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na jej stronach możemy odnaleźć m.in. aktualne wydarzenia drogowe, które pojawią się w naszym kraju.

Spis treści:

Czym jest KRBRD?

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) działa przy ministrze właściwym do spraw transportu jako międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady działania Rady jest ustawa – Prawo o ruchu drogowym. 

Do podstawowych zadań Rady należy:

proponowanie kierunków polityki państwa,

opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji,

inicjowanie badań naukowych,

inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych,

inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej,

inicjowanie współpracy zagranicznej,

współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,

inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej,

analizowanie i ocena podejmowanych działań,

ustalanie, co najmniej raz na 3 lata, średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadku drogowego, w którym jest zabity, oraz średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadku drogowego, w którym osoba doznała obrażeń ciała powstałego w transeuropejskiej sieci drogowej.

Wydarzenia drogowe a KRBRD

Wszelkie zdarzenia drogowe nie pozostają bez znaczenia dla działań podejmowanych przez Radę. W oparciu o aktualny stan dróg oraz bieżącą sytuację na polskich trasach, KRBRD cyklicznie publikuje raporty oraz najważniejsze informacje drogowe z obszaru naszego kraju.

Jednym z ważniejszych zadań, które zdecydowała się podjąć Rada było wdrożenie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Założeniem KRBRD było zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych na polskich drogach, ograniczenie o 40 procent ilości ciężko rannych, walka z nadmierną prędkością oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Konstrukcja PROGRAMU wzoruje się na – uznanych międzynarodowo – sposobach zmierzenia się z problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsze z nich zakłada, że człowiek korzystający z drogi będzie zawsze popełniał błędy, a szeroko rozumiany system bezpieczeństwa ma ograniczyć konsekwencje ewentualnego zdarzenia. Drugim ważnym założeniem jest tzw. podejście 4xE, które wyznacza obszary działań i inicjatyw potrzebne do podniesienia stanu bezpieczeństwa na drogach. Są to: inżynieria, nadzór, edukacja oraz ratownictwo.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 nie jest planem działań, a jedynie programem wyznaczającym kierunek, w jakim należy podążać by osiągnąć zamierzone cele. Konkretne działania zostały zwarte w Programie Realizacyjnym na rok 2013, który 22 maja 2013 roku został przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Więcej na temat programu poprawy bezpieczeństwa i działań Rady można przeczytać na stronie https://www.krbrd.gov.pl/ 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!