Rozpoczęcie budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica

10 kwietnia, 2022

4 kwietnia rozpoczęła się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica, będąca jedną z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Inwestycja, której wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, realizowana jest w systemie Pracuj i buduj. Wartość kontraktu oszacowano na 2 230 165 684,48 zł brutto.

Planowany odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym posiadać będzie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Zakres prac obejmuje również wybudowanie węzła Babica, który znajdować się będzie w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Planowane jest ponadto powstanie obiektów inżynierskich, sześciu eskad, dwóch wiaduktów nad trasą S19, trzech przejść dla zwierząt, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19 oraz jednego przejazdu pod S19. 

Dodatkowo wybudowane zostanie pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP kat. II Lutoryż (kierunek Rzeszów) i MOP kat. I Lutoryż (kierunek Barwinek) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z uwagi na pagórkowate ukształtowanie terenu odcinka trasy S19 Rzeszów Południe – Babica, konieczne jest wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. To, wraz ze skomplikowanymi i złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi (flisz karpacki) występujące w miejscu planowanej inwestycji sprawia, że planowana trasa jest jedną z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce.

Dotychczas wykonawca przeprowadził geodezyjne wyznaczenie trasy, dokonano saperskiego sprawdzenia terenu oraz wycinki drzew i krzewów. Rozpoczęto również odhumusowanie, budowę platform roboczych i likwidację kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych. Kolejno zostaną realizowane poszczególne warstwy konstrukcyjne drogi, jak i prace polegające na zabezpieczeniu osuwisk znajdujących się w strefach portalowych tunelu i zabezpieczeniu samych portali. Na początek 2023 roku planowane jest rozpoczęcie etapu drążenia tunelu. 

Cała inwestycja wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tj. zmniejszenie ilości wypadków, hałas oraz ilość spalin. Skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i ruchu tranzytowego. 

Zakończenie prac zaplanowano w 2026 roku.

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!