Decyzja ZRID dla trasy S19 obwodnica Kraśnika

8 października, 2019

ZRID obwodnica Kraśnika. Nowa decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Lubelskiego oznacza możliwość rozpoczęcia kolejnych prac budowlanych nad trasą S19. Tym razem chodzi o drogę, która ma powstać w okolicach obwodnicy Kraśnik. Wykonanie prac ma znacząco wpłynąć na usprawnienie połączeń samochodowych w tym rejonie.

Inwestycja ma objąć odcinek o długości 10 km, jej wartość wynosi zaś ok. 319,5 mln złotych. Firma zajmująca się pracami będzie odpowiedzialna za wykonanie:

dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, oświetlenie węzłów, bariery ochronne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe),

węzłów drogowych: Kraśnik Północ i Kraśnik Południe,

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Słodków,

Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym
i budynkami towarzyszącymi,

przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii,

remontu odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o łącznej długości ok. 8,74 km,

przebudowę istniejących oraz ewentualnie budowę nowych zatok autobusowych,

tymczasowych dróg technologicznych wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania robot,

lub przebudowę infrastruktury dla pieszych,

przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

pasów technologicznych,

i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii,

obiektów inżynierskich,

przebudowy istniejących obiektów inżynierskich i/lub budowę dodatkowych w ciągu istniejących dróg (w tym w ciągu istniejącej drogi krajowej Nr 19 wraz z jej odcinkową przebudową) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. aspekcie uwarunkowań hydrologicznych i środowiskowych,

systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, przepompownie, zbiorniki retencyjne i inne,

urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt,

infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!