Decyzja ZRID dla trasy S61 węzeł Łomża Południe – Łomża Zachód

19 lutego, 2020

ZRID Łomża Południe – Łomża Zachód. Nowa decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Podlaskiego oznacza szybsze ukończenie prac nad modernizowaną trasą S61. Chodzi oczywiście o odcinek, który powstanie pomiędzy dwoma węzłami drogowymi – Łomża Południe oraz Łomża Zachód. Dodajmy, że zaopatrzenie nowego ZRIDu w klauzulę zawierającą rygor natychmiastowej wykonalności oznacza natychmiastowe przekazanie placu budowy bezpośredniemu wykonawcy.

Inwestycja obejmie szereg prac budowlanych, wśród których najważniejszymi będą:

stworzenie dwujezdniowej drogi ekspresowej,

wybudowanie 14 wiaduktów, mostu oraz przejścia dla dzikich zwierząt,

stworzenie obwodnicy Łomży rozładowującej ruch tranzytowy z miasta,

wybudowanie infrastruktury zapewniającej ochronę środowiska naturalnego – ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie całej drogi ekspresowej.

Nowy odcinek trasy S61 będzie liczył ok. 7,2 km długości, a jego budową zajmie się firma Mota Engil Central Europe. Cała inwestycja będzie kosztowała ok. 218 mln zł i powstanie w ramach systemu „Projektuj i buduj”. Zakończenie prac szacowane jest na 2023 r.

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!