Decyzja ZRID dla trasy S61 węzeł Stawiski – obwodnica Szczuczyna

4 września, 2019

ZRID węzeł Stawiski – obwodnica Szczuczyna. Decyzją Wojewody Podlaskiego ruszyły prace nad kolejnym odcinkiem trasy S61. Tym razem chodzi o fragment drogi, który położony będzie pomiędzy węzłem Stawiski oraz obwodnicą Szczuczyn. Przedmiotowy odcinek ma liczyć w sumie 18 km długości – koszt prac szacowany jest na kwotę 342 mln złotych.

Firmą odpowiedzialną za tę inwestycję jest Budimex S.A. (zajmuje się także budową odcinka pomiędzy Kolnem a Stawiskami). W ramach swoich działań wykona m.in.:

drogę ekspresową z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym w każdym kierunku,

9 węzłów drogowych Podborze, Komorowo, Śniadowo, Łomża Południe, Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ, Kolno, Grabowo,

rozbudowę drogi ekspresowej S8,

drogę wojewódzką nr 627, drogi krajowej nr 63 o dł. 8,91 km, nr 64 o dł. 6,96 km,

obiekty inżynierskie w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, wiadukty, przepusty),

6 Miejsc Obsługi Podróżnych,

drogi w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,

rozbiórkę, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,

ekrany akustyczne, przepusty i przejścia dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska,

system odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,

urządzenia podczyszczające wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego do odbiorników takie jak istniejące cieki lub projektowane zbiorniki wód deszczowych,

demontaż, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego (m.in. w ramach węzłów),

budowę oraz przebudowę uzbrojenia terenu, tj. sieci elektroenergetycznych (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), wodociągowych, gazowych, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń kolejowych, kanału technologicznego oraz sieci wodno – kanalizacyjnej i sieci melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Prace na omawianym odcinku mają zakończyć się w II połowie 2020 roku. Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 listopada 2019r. nr POIS.03.01.00-00-0054/19-00 Projektu „Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn” w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!