Decyzja ZRID dla trasy S61 węzeł Wysokie – Raczki

8 października, 2019

ZRID węzeł Wysokie – Raczki. Nowa decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pomoże w realizacji kolejnego etapu budowy trasy S61. Tym razem chodzi o odcinek, który będzie położony pomiędzy węzłem Wysokie oraz miejscowością Raczki. Tworzona droga będzie liczyła ok. 20,2 km długości, zaś jej koszt wyniesie 484,3 mln złotych.

Firmą odpowiedzialną za tę inwestycję jest Budimex S.A. Zgodnie z umową zobowiązała się do zakończenia wszystkich prac na wskazanym odcinku do połowy 2021 roku. W ramach zleconych prac wykona:

 • dwujezdniową drogę ekspresową będącą pierwszym odcinkiem tworzonej Via Baltica na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego,
 • drogi serwisowe będące wsparciem technicznym dla głównej trasy S61,
 • urządzenia ochrony środowiska naturalnego,
 • 25 obiektów inżynierskich,
 • węzeł drogowy Wysokie,
 • budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
 • budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
 • budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
 • oznakowanie drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

Warto przypomnieć, że pozostałe odcinek trasy S61 pomiędzy Szczucinem a Raczkami ma w sumie liczyć blisko 66 km długości.

Wywłaszczenie - forum i wsparcie

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy wsparcia na Facebook. Prawnicy kanlelarii odpowiadają na wszystkie pytania pojawiające się na grupie.
Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!