Nieruchomość zamienna za wywłaszczoną nieruchomość

INLEGIS Kancelarie Prawne
5 lipca, 2022

Osoby wywłaszczone na mocy decyzji ZRID otrzymują niekiedy lokal zamienny. Kto może przyznać taką nieruchomość? Jak jej otrzymanie może wpłynąć na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie?

Spis treści:

Nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za wywłaszczenie

Oczywiste jest, że Państwu – jako osobom wywłaszczonym – przysługuje odpowiednie odszkodowanie za utraconą nieruchomość. Jednak nie zawsze odszkodowanie z tego tytułu ma formę pieniężną.

Jeżeli jest taka możliwość, w ramach niego może zostać Państwu przyznana nieruchomość zamienna za tę, która podlega wywłaszczeniu. Oznacza to, że lokal zamienny stanowi składnik odszkodowania za wywłaszczenie. Tym samym wpływa na jego wysokość.

Szczegółowe warunki przyznania nieruchomości zamiennej uregulowane są w art. 131 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa

Lokal zamienny dla wywłaszczonych może być przyznany z różnorodnych zasobów. Wszystko zależy od tego, na czyją rzecz została wywłaszczona dotychczasowa nieruchomość.

Jeżeli wywłaszczenie nastąpiło na rzecz Skarbu Państwa, to z zasobów jego nieruchomości może być przyznany lokal zamienny. Alternatywą w tym przypadku jest jej przyznanie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w porozumieniu z Prezesem Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kiedy zaś wywłaszczenie zostało przeprowadzone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, ta jednostka może przyznać lokal z zasobów, jakimi dysponuje. 

Warunki przyznania nieruchomości zamiennej za wywłaszczoną nieruchomość

Aby organ mógł przyznać Państwu nieruchomość zamienną, musi taką dysponować w swoich zasobach. Jej stan powinien być zbliżony do stanu nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu.

Poza tym przyznanie nieruchomości zamiennej może mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy wyrażą Państwo zgodę na jej przyjęcie. Organ w żaden sposób nie może zmusić wywłaszczonych do przyjęcia zaproponowanego lokalu czy nieruchomości.

Decyzję tę warto solidnie przemyśleć.

Z jednej strony wizja otrzymania zamiennego lokalu, w którym będzie można zamieszkać, może wydawać się kusząca. Z drugiej zaś nie zawsze stan tego lokalu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom, a lepszym rozwiązaniem będzie odmowa jego przyjęcia i uzyskanie pełnego odszkodowania do własnej dyspozycji. 

Warto też pamiętać, że Państwo – jako poszkodowani przez wywłaszczenie – nie mają prawa żądać od organu przyznania nieruchomości zamiennej. Jej zaproponowanie jest jedynie dobrą wolą organu administracyjnego. Nie zawsze jednak taka propozycja może być Państwu złożona. 

Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej

Jeżeli zgodzą się Państwo na przyjęcie nieruchomości zamiennej, uzyskują Państwo do niej prawa. Ich przeniesienie na rzecz Państwa następuje w dniu, kiedy decyzja wywłaszczeniowa stała się ostateczna. Sama decyzja jest podstawą do dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej przyznanej nieruchomości. 

Nieruchomość zamienna a wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

Przyznanie nieruchomości zamiennej przekłada się na wysokość przyznanego Państwo odszkodowania za wywłaszczenie.

W tym przypadku wypłacie podlega różnica między wysokością przyznanego przez organ odszkodowania a wartością rynkową przyjętej przez Państwa nieruchomości zamiennej.

Wywłaszczeni powinni otrzymać odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia wykonania decyzji o wywłaszczeniu. 

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!