Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości Białystok

INLEGIS Kancelarie Prawne Białystok od wielu lat pomaga osobom wywłaszczonym uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogi publiczne.

Nasze atuty

Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości – Białystok

ul. Elektryczna 1/3
15-080 Białystok

tel. 666-189-384
biuro@wywlaszczenie.bialystok.pl

Ze względu na sytuację epidemiczną, w celu umówienia się na spotkanie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

INLEGIS Kancelarie Prawne Białystok

W województwie podlaskim monitorujemy prawidłowość przebiegu wywłaszczeń nieruchomości zajętych pod budowę dróg m.in. przy następujących inwestycjach:

Nasz doświadczony zespół prawników

Mirosław Ochojski

Prezes Zarządu

Malwina Kołodziej

Radca Prawny

Joanna Nogala

Radca Prawny

Magdalena Sadłowska

Radca Prawny

Agnieszka Buszkiewicz

Kierownik działu administracji

Anita Ochojska

Asystentka działu prawnego

Opinie Klientów
Mnie i moich bliskich wywłaszczono pod budowę S17. Urzędnicy traktują ludzi jak teczkę do załatwienia. Jeśli walczysz o swoje prawa, to stajesz się ich wrogiem. Bez dobrego prawnika, który umie walczyć o prawa wywłaszczonych ani rusz.
Zaraz po wydaniu decyzji ZRID zgłosiłem się do Kancelarii. Oni sprawdzili jej zgodność z przepisami prawa, wydali za mnie nieruchomość inwestorowi, nadzorowali terminy. Poza dobrą wartością odszkodowania, korzyścią było zdjęcie ze mnie całego ciężaru prowadzenia postępowania.
Jeszcze jesteśmy w toku postępowania a już mamy wzrost odszkodowania o 70 procent.

FAQ

Wysokość wypłaconego odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego, według wartości wywłaszczonej nieruchomości z dnia wydania decyzji ZRID. Określenie wysokości odszkodowania jest indywidualnie wyliczane dla każdej wywłaszczanej nieruchomości.
Opóźnienie w kwestii wypłaty odszkodowania jest problemem nagminnym, gdyż organy często nie dotrzymują ustawowych terminów. Strona, której przysługuje odszkodowanie, ma w pierwszej kolejności prawo ponaglenia organu. Następnie, w przypadku dalszej bezczynności organu, istnieje możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania
W przypadku nieruchomości zabudowanych, wydanie nieruchomości składa się ze złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości oraz jej opróżnienia. Odnosząc odpowiedź do nieruchomości niezabudowanych, zwykle wystarczy jedynie skierowanie do inwestora, tj. GDDKiA, właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki budżetowej realizującej inwestycji oświadczenia woli na piśmie.
Domniemanie zgodności ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym skutkuje tym, iż organ wydający decyzję, nie będzie z urzędu badał, czy nie doszło do zmian właścicielskich. W takiej sytuacji, obwieszczenie w urzędowym publikatorze organu będzie jednoznaczne z doręczeniem zawiadomienia o wydanej decyzji. Osoba niebędąca ujawniona w KW, w przypadku powzięcia informacji o wydaniu decyzji ZRID, winna poinformować organ o przysługującym jej prawie własności, przedkładając dokumenty potwierdzające ten fakt.
Darmowy e-book do pobrania
Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy E-book zawierający kompleksową informację o wywłaszczeniach na mocy decyzji ZRID. W publikacji w szczególności skupiamy się na rzetelnym przedstawieniu wszystkich obowiązków oraz praw przysługującym osobom wywłaszczanym na gruncie specustawy drogowej.