Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości - Warszawa

INLEGIS Kancelarie Prawne Warszawa od wielu lat udziela pomocy prawnej osobom wywłaszczanym. W szczególności pomagamy uzyskać słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Nasze atuty

Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości – Warszawa

ul. Nowy Świat 33/13
00-330 Warszawa

tel. 502 453 699
biuro@wywlaszczenie.warszawa.pl

Ze względu na sytuację epidemiczną, w celu umówienia się na spotkanie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

INLEGIS Kancelarie Prawne Warszawa

W województwie mazowieckiem monitorujemy prawidłowość przebiegu wywłaszczeń nieruchomości zajętych pod budowę dróg m.in. przy następujących inwestycjach:

Nasz doświadczony zespół prawników

Mirosław Ochojski

Prezes Zarządu

Malwina Kołodziej

Radca Prawny

Joanna Nogala

Radca Prawny

Magdalena Sadłowska

Radca Prawny

Agnieszka Buszkiewicz

Kierownik działu administracji

Anita Ochojska

Asystentka działu prawnego

Opinie Klientów
Zawsze wiedziałem, że nieznajomość przepisów szkodzi. Sytuacja wywłaszczenia jest jednak wyjątkowa: dotyczy dorobku życia, przepisy są strasznie skomplikowane a język, którym posługują się urzędnicy jest nie do przejścia. Nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy poradzić sobie bez profesjonalnego wsparcia. Dziękuję.
Dzięki tylko jednemu pismu, wartość drzew na działce zajętej pod budowę drogi, została podniesiona przez rzeczoznawcę o 50 000,00 złotych. Warto było czekać o miesiąc dłużej na załatwienie sprawy.
Zaraz po wydaniu decyzji ZRID zgłosiłem się do Kancelarii. Oni sprawdzili jej zgodność z przepisami prawa, wydali za mnie nieruchomość inwestorowi, nadzorowali terminy. Poza dobrą wartością odszkodowania, korzyścią było zdjęcie ze mnie całego ciężaru prowadzenia postępowania.

FAQ

Wywłaszczenie następuje w drodze decyzji organu. Jako strona postępowania, mają Państwo możliwość złożenia odwołania. Jednakże, odwołanie będzie skuteczne jedynie, kiedy decyzja narusza przepisy prawa, a nie jest jedynie wyrażeniem niezgody właściciela nieruchomości. Co do zasady, termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Pozbawienie prawa własności do nieruchomości to najdotkliwsza forma wywłaszczenia. Istnieją również sytuacje, kiedy organ jedynie ogranicza sposób korzystania z nieruchomości. Jest to tzw. zajęcie czasowe, potrzebne do stworzenia zaplecza i dostępu do realizowanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji, zajęta nieruchomość zostaje zwrotnie wydana właścicielowi.
Wysokość wypłaconego odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego, według wartości wywłaszczonej nieruchomości z dnia wydania decyzji ZRID. Określenie wysokości odszkodowania jest indywidualnie wyliczane dla każdej wywłaszczanej nieruchomości.
Opóźnienie w kwestii wypłaty odszkodowania jest problemem nagminnym, gdyż organy często nie dotrzymują ustawowych terminów. Strona, której przysługuje odszkodowanie, ma w pierwszej kolejności prawo ponaglenia organu. Następnie, w przypadku dalszej bezczynności organu, istnieje możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania.
W przypadku nieruchomości zabudowanych, wydanie nieruchomości składa się ze złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości oraz jej opróżnienia. Odnosząc odpowiedź do nieruchomości niezabudowanych, zwykle wystarczy jedynie skierowanie do inwestora, tj. GDDKiA, właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki budżetowej realizującej inwestycji oświadczenia woli na piśmie.
Domniemanie zgodności ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym skutkuje tym, iż organ wydający decyzję, nie będzie z urzędu badał, czy nie doszło do zmian właścicielskich. W takiej sytuacji, obwieszczenie w urzędowym publikatorze organu będzie jednoznaczne z doręczeniem zawiadomienia o wydanej decyzji. Osoba niebędąca ujawniona w KW, w przypadku powzięcia informacji o wydaniu decyzji ZRID, winna poinformować organ o przysługującym jej prawie własności, przedkładając dokumenty potwierdzające ten fakt.
Darmowy e-book do pobrania
Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy E-book zawierający kompleksową informację o wywłaszczeniach na mocy decyzji ZRID. W publikacji w szczególności skupiamy się na rzetelnym przedstawieniu wszystkich obowiązków oraz praw przysługującym osobom wywłaszczanym na gruncie specustawy drogowej.