Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości Gdańsk

INLEGIS Kancelarie Prawne Gdańsk to doświadczony zespół prawników udzielający pomocy prawnej osobom dotkniętym procedurą wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne. W szczególności służymy pomocą uzyskać słuszne odszkodowanie.

Nasze atuty

Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości – Gdańsk

ul. Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

tel. 666-189-357
biuro@wywlaszczeniegdansk.pl

Ze względu na sytuację epidemiczną, w celu umówienia się na spotkanie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

O nas - INLEGIS Kancelarie Prawne

Prowadząc sprawy czy szukając optymalnych rozwiązań dla korzystających z naszej oferty klientów, dbamy o maksymalną przejrzystość przebiegu wszystkich wykonywanych usług, optymalizację i przyspieszanie procesów dzięki nowoczesnym systemom zarządzania danymi, ciągle poprawiamy jakość obsługi, kierując się zasadami Total Quality Manageme

W województwie mazowieckiem monitorujemy prawidłowość przebiegu wywłaszczeń nieruchomości zajętych pod budowę dróg m.in. przy następujących inwestycjach:

Nasz doświadczony zespół prawników

Mirosław Ochojski

Prezes Zarządu

Malwina Kołodziej

Radca Prawny

Joanna Nogala

Radca Prawny

Magdalena Sadłowska

Radca Prawny

Agnieszka Buszkiewicz

Kierownik działu administracji

Anita Ochojska

Asystentka działu prawnego

Opinie Klientów
Zawsze wiedziałem, że nieznajomość przepisów szkodzi. Sytuacja wywłaszczenia jest jednak wyjątkowa: dotyczy dorobku życia, przepisy są strasznie skomplikowane a język, którym posługują się urzędnicy jest nie do przejścia. Nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy poradzić sobie bez profesjonalnego wsparcia. Dziękuję.
Dzięki tylko jednemu pismu, wartość drzew na działce zajętej pod budowę drogi, została podniesiona przez rzeczoznawcę o 50 000,00 złotych. Warto było czekać o miesiąc dłużej na załatwienie sprawy.
Zaraz po wydaniu decyzji ZRID zgłosiłem się do Kancelarii. Oni sprawdzili jej zgodność z przepisami prawa, wydali za mnie nieruchomość inwestorowi, nadzorowali terminy. Poza dobrą wartością odszkodowania, korzyścią było zdjęcie ze mnie całego ciężaru prowadzenia postępowania.

FAQ

Opóźnienie w kwestii wypłaty odszkodowania jest problemem nagminnym, gdyż organy często nie dotrzymują ustawowych terminów. Strona, której przysługuje odszkodowanie, ma w pierwszej kolejności prawo ponaglenia organu. Następnie, w przypadku dalszej bezczynności organu, istnieje możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania.
Wysokość wypłaconego odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego, według wartości wywłaszczonej nieruchomości z dnia wydania decyzji ZRID. Określenie wysokości odszkodowania jest indywidualnie wyliczane dla każdej wywłaszczanej nieruchomości.
Pozbawienie prawa własności do nieruchomości to najdotkliwsza forma wywłaszczenia. Istnieją również sytuacje, kiedy organ jedynie ogranicza sposób korzystania z nieruchomości. Jest to tzw. zajęcie czasowe, potrzebne do stworzenia zaplecza i dostępu do realizowanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji, zajęta nieruchomość zostaje zwrotnie wydana właścicielowi.
Wywłaszczenie następuje w drodze decyzji organu. Jako strona postępowania, mają Państwo możliwość złożenia odwołania. Jednakże, odwołanie będzie skuteczne jedynie, kiedy decyzja narusza przepisy prawa, a nie jest jedynie wyrażeniem niezgody właściciela nieruchomości. Co do zasady, termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji.