Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości - Szczecin

INLEGIS Kancelarie Prawne Szczecin to pomoc prawna dla osób wywłaszczonych. Oferujemy wsparcie prawne oraz pomoc przy uzyskaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod drogi publiczne.

Nasze atuty

Odszkodowanie za Wywłaszczenie Nieruchomości – Szczecin

ul. Sienna 9
70-542 Szczecin

tel. 666-189-402
biuro@wywlaszczenie.szczecin.pl

Ze względu na sytuację epidemiczną, w celu umówienia się na spotkanie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

O nas - INLEGIS Kancelarie Prawne

W województwie zachodniopomorskim monitorujemy prawidłowość przebiegu wywłaszczeń nieruchomości zajętych pod budowę dróg m.in. przy następujących inwestycjach:

Nasz doświadczony zespół prawników

Mirosław Ochojski

Prezes Zarządu

Malwina Kołodziej

Radca Prawny

Joanna Nogala

Radca Prawny

Magdalena Sadłowska

Radca Prawny

Agnieszka Buszkiewicz

Kierownik działu administracji

Anita Ochojska

Asystentka działu prawnego

Opinie Klientów
Dzięki tylko jednemu pismu, wartość drzew na działce zajętej pod budowę drogi, została podniesiona przez rzeczoznawcę o 50 000,00 złotych. Warto było czekać o miesiąc dłużej na załatwienie sprawy.
Mnie i moich bliskich wywłaszczono pod budowę S17. Urzędnicy traktują ludzi jak teczkę do załatwienia. Jeśli walczysz o swoje prawa, to stajesz się ich wrogiem. Bez dobrego prawnika, który umie walczyć o prawa wywłaszczonych ani rusz.​
Zawsze wiedziałem, że nieznajomość przepisów szkodzi. Sytuacja wywłaszczenia jest jednak wyjątkowa: dotyczy dorobku życia, przepisy są strasznie skomplikowane a język, którym posługują się urzędnicy jest nie do przejścia. Nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy poradzić sobie bez profesjonalnego wsparcia.

FAQ

Wywłaszczenie następuje w drodze decyzji organu. Jako strona postępowania, mają Państwo możliwość złożenia odwołania. Jednakże, odwołanie będzie skuteczne jedynie, kiedy decyzja narusza przepisy prawa, a nie jest jedynie wyrażeniem niezgody właściciela nieruchomości. Co do zasady, termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Pozbawienie prawa własności do nieruchomości to najdotkliwsza forma wywłaszczenia. Istnieją również sytuacje, kiedy organ jedynie ogranicza sposób korzystania z nieruchomości. Jest to tzw. zajęcie czasowe, potrzebne do stworzenia zaplecza i dostępu do realizowanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji, zajęta nieruchomość zostaje zwrotnie wydana właścicielowi.
W przypadku nieruchomości zabudowanych, wydanie nieruchomości składa się ze złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości oraz jej opróżnienia. Odnosząc odpowiedź do nieruchomości niezabudowanych, zwykle wystarczy jedynie skierowanie do inwestora, tj. GDDKiA, właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki budżetowej realizującej inwestycji oświadczenia woli na piśmie.
Domniemanie zgodności ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym skutkuje tym, iż organ wydający decyzję, nie będzie z urzędu badał, czy nie doszło do zmian właścicielskich. W takiej sytuacji, obwieszczenie w urzędowym publikatorze organu będzie jednoznaczne z doręczeniem zawiadomienia o wydanej decyzji. Osoba niebędąca ujawniona w KW, w przypadku powzięcia informacji o wydaniu decyzji ZRID, winna poinformować organ o przysługującym jej prawie własności, przedkładając dokumenty potwierdzające ten fakt.
Darmowy e-book do pobrania
Przygotowaliśmy dla Państwa darmowy E-book zawierający kompleksową informację o wywłaszczeniach na mocy decyzji ZRID. W publikacji w szczególności skupiamy się na rzetelnym przedstawieniu wszystkich obowiązków oraz praw przysługującym osobom wywłaszczanym na gruncie specustawy drogowej.