INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie nieruchomości odszkodowanie oferta

INLEGIS Kancelarie Prawne świadczy kompleksowe usługi pomocy wywłaszczonym na cele publiczne, takie jak budowa dróg, zbiorników przeciwpowodziowych, linii kolejowych, czy lotnisk.

W ramach udzielanej pomocy mogą Państwo liczyć na min:

 • reprezentację przed organami administracji (starosta, wojewoda, minister),
 • reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentację przed inwestorem, w tym rokowania,
 • ocenę wywłaszczenia pod kątem jego zgodności z prawem,
 • ustalenie realnej wartości nieruchomości,
 • pomoc przy wydaniu nieruchomości,
 • sporządzanie zarzutów w postępowaniu dowodowym,
 • sporządzanie materiału dowodowego, np. kontroperatu,
 • składanie wniosków dowodowych,
 • udział w rozprawach,
 • składanie środków odwoławczych, skarg i wniosków,
 • nadzór nad prowadzeniem inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem,
 • reprezentację w postępowaniach o wykup resztówki,
 • pomoc w przeprowadzeniu postępowań spadkowych,
 • podstawowe doradztwo w zakresie należnych podatków (VAT i dochodowy).

INLEGIS Kancelarie Prawne współpracuje z Fundacją INLEGIS, która pomaga wywłaszczonym bezpłatnie. Fundacja INLEGIS organizuje bezpłatne szkolenia oraz udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie praw i obowiązków osób wywłaszczonych.

Formularz Kontaktowy

Jeśli wśród udostępnionych przez nas materiałów nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt. Chętnie przyjrzymy się Państwa problemom i zaproponujemy ich właściwe rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

INLEGIS Kancelarie Prawne

Wywłaszczenie Nieruchomości

ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław

ul. Sobieskiego 6/12
31‑136 Kraków

ul. Łagiewnicka 54/80
91-463 Łódź

ul. Rudzka
44-200 Rybnik

Reprezentujemy klientów na terenie całej Polski!